Göreme

Göreme gezien vanaf de 'vinger' tussen Zemi Valley en Long Valley.
Als je de koeien niet kunt vinden heb ik eventueel nog een vier keer zo grote foto beschikbaar.